poradenstvi

psychosomatické poradenství pro ženy

Psychosomatické poradenství pro ženy

katy

Jmenuji se Kateřina Ratislavová a nabízím psychosomatické poradenství pro ženy v Plzni v Radyňské ulici číslo 16.

Původním povoláním jsem porodní asistentka. Pracovala jsem na porodním sále více než deset let. Po pracovním pobytu v Německu, kde na mne nejvíce zapůsobil nedirektivní přístup, velký respekt ve vztahu zdravotník-pacient a akceptace přání pacientů, jsem začala studovat psychologii a rodinnou výchovu na Pedagogické fakultě ZČU a věnovala se dále vzdělávání porodních asistentek na vysoké škole. Prošla jsem také komplexním vzdělávacím programem v dynamické psychoterapii při Institutu duševního zdraví Epoché v Plzni. Sebezkušenostní část výcviku trvala 4 roky a nyní je součástí mé psychoterapeutické práce pravidelná odborná supervize.

Již v roce 1995 jsem absolvovala kurz Psychologie těhotenství a nové formy přípravy k porodu u PhDr.Pečené. Skupinovou předporodní přípravu jsem vedla ve FN Plzeň v následujících několika letech. V roce 2014 jsem absolvovala kurz pro lektory předporodní přípravy vedený Patrikem Balintem (http://www.predporodnapriprava.sk/), který vychází ve svém přístupu především z regresní terapie. V novém přístupu je preferována individuální práce se ženou nebo párem.

Jsem autorkou knih Aplikovaná psychologie – porodnictví a Perinatální paliativní péče, které jsou určené především pro výuku porodních asistentek a ostatních zdravotníků.

Dlouhodobě se věnuji problematice psychosomatických souvislostí v gynekologii a porodnictví. Absolvovala jsem kurz časové osy u Chvály a Trapkové v Liberci. Jsem také členem týmu konzultačního a poradenského centra v Plzni- více Psychosomatické centrum v Plzni a členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP. Při zdravotních potížích, které souvisí s emočními problémy, velmi dobře působí terapie EFT (Emotional Freedom Techniques). Kurz energetické psychologie a EFT  1. level jsem absolvovala u Zdeny Katayama v roce 2016.

V roce 2013 a 2015 jsem absolvovala např. kurz homeopatie pro porodní asistentky organizovaný firmou Boiron nebo kurz homeopatie a aromaterapie vedený známou porodní asistentkou z Německa paní Ingeborg Stadelmann (autorka knihy Zdravé těhotenství, přirozený porod).V porodní asistenci i psychoterapii se také dále aktivně vzdělávám. 

Při péči o rodiče, kteří prožili ztrátu miminka (před porodem nebo po porodu) spolupracuji se sdružením Prázdná kolébka a Plzeňská zastávka, jehož jsem členkou. Jde o sdružení rodičů, kteří se vyrovnávají s úmrtím dítěte.

Poradenská a konzultační činnost je poskytována v rámci firmy TRYING spol., s.r.o.

IČO 45357013

Cílem poradenství je:DSC01005

  • prohloubit sebepoznání, přijetí kladných i záporných stránek vlastní osobnosti
  • poskytnout informace pro důležitá rozhodnutí
  • analyzovat hlavní problém a jeho příčiny
  • stanovit reálný plán k řešení problémů
  • získat schopnost pro produktivní rozhodování a chování
  • rozvíjení osobnosti a sociálních vztahů
  • analyzovat psychosomatické potíže
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s