poradenstvi

psychosomatické poradenství pro ženy


Leave a comment

Emoční potíže v těhotenství nebo po porodu

Trpíte dlouhodobě smutkem, často bezdůvodně pláčete nebo máte pocit, že těhotenství, porod nebo péči o miminko nezvládáte?

Depresivní symptomy se především po porodu objevují plíživě, proto jsou i obtížně rozpoznatelné od běžných potíží žen v šestinedělí (únava, poruchy spánku, ztráta váhy, sexuální nezájem). Déletrvající zhoršení nálady (různého stupně a délky  trvání) postihuje 10 – 15% žen v poporodním období. Poporodní deprese se může objevit kdykoliv během prvních šesti měsíců po porodu a projevuje se například sklíčeností a bezdůvodným pláčem, pocity nedostačivosti, nerozhodností, úzkostí, strachem ze samoty, bezmocí, ztrátou zájmu a potěšení nebo tělesnými obtížemi. Může se objevit pocit, že “jsem špatná matka” nebo pocit neschopnosti milovat své dítě.  Příznaky se rozvíjí často ze zcela normálního pocitu nejistoty, zesilují a rozšiřují se, až se dostanou do samotného sebepojetí ženy.

Okolí většinou nerozumí tomu, proč žena, která má zdravé miminko, je smutná. Doporučuje novopečené mamince, aby se vzchopila a snažila se vnímat pozitivní stránku mateřství. Pro ženu s poporodní depresí je však velmi obtížné změnit svoji náladu, i když by ráda prožívala radost z rostoucího miminka.

Poporodní deprese vyžaduje terapii. Mírnější až středně těžké formy deprese se léčí psychoterapeuticky. U závažnějších stavů je někdy potřeba podávat antidepresiva v kombinaci s intenzivní psychoterapií. Příznaky poporodní deprese ustupují většinou za 3 až 14 měsíců.

Deprese matky může negativně ovlivnit utváření vztahu k dítěti, tím může dojít k narušení emočního a kognitivního vývoje nejmenších dětí.  Je proto důležité poporodní depresi rozpoznat a léčit dříve než se potíže stanou chronickými a naruší vývoj dítěte.

Nabízím jak možnost systematického poradenského přístupu, tak jednorázovou intervenci. Velmi dobře může působit na emoční potíže metoda EFT.

Ceník viz objednání.


Leave a comment

Individuální předporodní příprava

Příprava na porod může v současné době probíhat různými způsoby. Jednou z možností je příprava fyzická (cvičení), jinou možností je psychologická příprava, která může probíhat formou skupinovou nebo individuální.

Ve své poradně nabízím možnost individuální přípravy.  Jde o šest plánovaných 1,5 hod. setkání, ve kterých se věnujeme většinou vašim individuálním pocitům, vývoji těhotenství a plodu, partnerstvím, životnímu stylu v těhotenství a po porodu, výběrem místa porodu, roli ženy a muže při porodu, posílení sebedůvěry, průběhu porodu a období šestinedělí, kojení a péči o miminko.

Výhodou je, že obsah kurzu můžeme přizpůsobit Vašim individuálním přáním, potřebám nebo problémům. Jako porodní asistentka Vám mohu nabídnout  homeopatické poradenství  nebo i nějaké “babské recepty” z oblasti přírodní medicíny, které můžete využít v péči o sebe nebo o miminko.

Tento individuální kurz, který se skládá z šesti lekcí, podporuje bonding, otevřenou komunikaci v partnerství a spokojenost s prožitím porodu jako jedinečného posilujícího zážitku. Je určen pro těhotné ženy a jejich partnery. Těhotné ženy mohou samozřejmě navštěvovat kurz také samotné nebo s jinou blízkou osobou.

Možné také je začít s předporodní přípravou již před otěhotněním.

Příprava je vhodná také pro ženy, které mají nepřiměřený strach a obavy vztahující se k těhotenství nebo porodu. Velmi dobře lze v přípravě na porod použít metodu EFT, nácvik relaxací a sugescí pro klidný a bezproblémový porod.

Cena za hodinu předporodní přípravy 300,- Kč.