poradenstvi

psychosomatické poradenství pro ženy


Leave a comment

Poradenství v náročných životních situacích, které souvisí s těhotenstvím

I v těhotenství může těhotnou ženu nebo oba rodiče překvapit událost, kterou obtížně zvládají a mohou potřebovat pomoc zorientovat se v problému, najít pro sebe to nejlepší řešení, udělat rozhodnutí nebo přijmout obtížnou skutečnost. Jedná se např. o těhotenství s komplikacemi, zvážení ukončení těhotenství, partnerské problémy nebo zdravotní potíže.

Nabízím také poradenství a praktické rady pro truchlící rodiče, které potkala ztráta miminka před nebo po porodu, interrupce z genetických důvodů nebo potrat. Letáček pro rodiče ZDE  Pro truchlící rodiče, kterým zemřelo miminko krátce před porodem, během porodu nebo po něm, je poskytována první návštěva v poradně zdarma (ve spolupráci se spolkem Plzeňská zastávka, z.s.). Poradenství se týká procesu truchlení, možností rozloučení s miminkem a způsobů zvládání tak těžké životní situace. Rodiče mohou přijít již před porodem (nabízím i doprovod při porodu mrtvého miminka) nebo až poté, co je ztráta novorozence potkala.

Velice psychicky náročné je také těhotenství po předchozí ztrátě miminka (potratu, porodu mrtvého miminka nebo jeho úmrtí po porodu). I v těchto případech se doporučuje speciální psychologické vedení předporodní přípravy, podpora a poradenství. V poslední době také přibývá žen, které prožívají negativní pocity a trauma, které souvisí s těhotenstvím a porodem. To jim pak brání v dalším životě nebo pozitivních prožitcích v následujícím těhotenství. Nabízím jak možnost systematického poradenského přístupu, tak jednorázovou intervenci. Ceník viz objednání.

Advertisements


Leave a comment

Emoční potíže v těhotenství nebo po porodu

Trpíte dlouhodobě smutkem, často bezdůvodně pláčete nebo máte pocit, že těhotenství, porod nebo péči o miminko nezvládáte?

Depresivní symptomy se především po porodu objevují plíživě, proto jsou i obtížně rozpoznatelné od běžných potíží žen v šestinedělí (únava, poruchy spánku, ztráta váhy, sexuální nezájem). Déletrvající zhoršení nálady (různého stupně a délky  trvání) postihuje 10 – 15% žen v poporodním období. Poporodní deprese se může objevit kdykoliv během prvních šesti měsíců po porodu a projevuje se například sklíčeností a bezdůvodným pláčem, pocity nedostačivosti, nerozhodností, úzkostí, strachem ze samoty, bezmocí, ztrátou zájmu a potěšení nebo tělesnými obtížemi. Může se objevit pocit, že “jsem špatná matka” nebo pocit neschopnosti milovat své dítě.  Příznaky se rozvíjí často ze zcela normálního pocitu nejistoty, zesilují a rozšiřují se, až se dostanou do samotného sebepojetí ženy.

Okolí většinou nerozumí tomu, proč žena, která má zdravé miminko, je smutná. Doporučuje novopečené mamince, aby se vzchopila a snažila se vnímat pozitivní stránku mateřství. Pro ženu s poporodní depresí je však velmi obtížné změnit svoji náladu, i když by ráda prožívala radost z rostoucího miminka.

Poporodní deprese vyžaduje terapii. Mírnější až středně těžké formy deprese se léčí psychoterapeuticky. U závažnějších stavů je někdy potřeba podávat antidepresiva v kombinaci s intenzivní psychoterapií. Příznaky poporodní deprese ustupují většinou za 3 až 14 měsíců.

Deprese matky může negativně ovlivnit utváření vztahu k dítěti, tím může dojít k narušení emočního a kognitivního vývoje nejmenších dětí.  Je proto důležité poporodní depresi rozpoznat a léčit dříve než se potíže stanou chronickými a naruší vývoj dítěte.

Nabízím jak možnost systematického poradenského přístupu, tak jednorázovou intervenci. Velmi dobře může působit na emoční potíže metoda EFT.

Ceník viz objednání.


Leave a comment

Individuální předporodní příprava

Příprava na porod může v současné době probíhat různými způsoby. Jednou z možností je příprava fyzická (cvičení), jinou možností je psychologická příprava, která může probíhat formou skupinovou nebo individuální.

Ve své poradně nabízím možnost individuální přípravy.  Jde o šest plánovaných 1,5 hod. setkání, ve kterých se věnujeme většinou vašim individuálním pocitům, vývoji těhotenství a plodu, partnerstvím, životnímu stylu v těhotenství a po porodu, výběrem místa porodu, roli ženy a muže při porodu, posílení sebedůvěry, průběhu porodu a období šestinedělí, kojení a péči o miminko.

Výhodou je, že obsah kurzu můžeme přizpůsobit Vašim individuálním přáním, potřebám nebo problémům. Jako porodní asistentka Vám mohu nabídnout  homeopatické poradenství  nebo i nějaké “babské recepty” z oblasti přírodní medicíny, které můžete využít v péči o sebe nebo o miminko.

Tento individuální kurz, který se skládá z šesti lekcí, podporuje bonding, otevřenou komunikaci v partnerství a spokojenost s prožitím porodu jako jedinečného posilujícího zážitku. Je určen pro těhotné ženy a jejich partnery. Těhotné ženy mohou samozřejmě navštěvovat kurz také samotné nebo s jinou blízkou osobou.

Možné také je začít s předporodní přípravou již před otěhotněním.

Příprava je vhodná také pro ženy, které mají nepřiměřený strach a obavy vztahující se k těhotenství nebo porodu. Velmi dobře lze v přípravě na porod použít metodu EFT, nácvik relaxací a sugescí pro klidný a bezproblémový porod.

Cena za hodinu předporodní přípravy 300,- Kč.