poradenstvi

psychosomatické poradenství pro ženy


Leave a comment

Psychosomatické poradenství při problémech, které souvisí s gynekologickou nemocí.

Tělo a duše jsou velmi úzce propojené systémy. Těžké tělesné onemocnění s sebou přináší řadu problémů, obav, ztrát a nutnost vyrovnat se s nimi. Vážně gynekologicky nemocné ženy často řeší problém ve vztahu k ženství, mateřství, partnerství a sexualitě. Někdy může být v pozadí nemoci problém psychosociální, kdy  problém emoční nebo vztahový je zástupně vyjádřen bolestí nebo nemocí těla. Psychosomatika se snaží vidět příčiny zdravotních problémů člověka ve všech souvislostech: v jeho vztazích s okolím a životním stylu, v přístupu k sobě samému. Vlastně již Platón říkal: „Chceš-li zhojit tělo, musíš předně hojit duši.“

Nabízím poradenství:

  • předoperační (mírnění strachu a úzkosti, relaxační techniky)
  • zvládání náročné léčby a vyrovnání se s těžkou nemocí
  • podporu při léčbě sterility
  • při chronických tělesných potížích
  • při partnerských a sexuálních problémech souvisejících s gynekologickou léčbou.

Při práci na psychosomatických potížích

  • uvažujeme o souvislostech mezi tělesnými symptomy a psychosociálními problémy
  • zkoumáme emoce, myšlení a chování
  • zjišťujeme, jak člověk funguje ve vztazích, v partnerství
  • odhalujeme vztah hodnot jednotlivce k hodnotám společnosti

Ceník viz objednání.

Advertisements