poradenstvi

psychosomatické poradenství pro ženy


Leave a comment

Emoční potíže v těhotenství nebo po porodu

Trpíte dlouhodobě smutkem, často bezdůvodně pláčete nebo máte pocit, že těhotenství, porod nebo péči o miminko nezvládáte?

Depresivní symptomy se především po porodu objevují plíživě, proto jsou i obtížně rozpoznatelné od běžných potíží žen v šestinedělí (únava, poruchy spánku, ztráta váhy, sexuální nezájem). Déletrvající zhoršení nálady (různého stupně a délky  trvání) postihuje 10 – 15% žen v poporodním období. Poporodní deprese se může objevit kdykoliv během prvních šesti měsíců po porodu a projevuje se například sklíčeností a bezdůvodným pláčem, pocity nedostačivosti, nerozhodností, úzkostí, strachem ze samoty, bezmocí, ztrátou zájmu a potěšení nebo tělesnými obtížemi. Může se objevit pocit, že “jsem špatná matka” nebo pocit neschopnosti milovat své dítě.  Příznaky se rozvíjí často ze zcela normálního pocitu nejistoty, zesilují a rozšiřují se, až se dostanou do samotného sebepojetí ženy.

Okolí většinou nerozumí tomu, proč žena, která má zdravé miminko, je smutná. Doporučuje novopečené mamince, aby se vzchopila a snažila se vnímat pozitivní stránku mateřství. Pro ženu s poporodní depresí je však velmi obtížné změnit svoji náladu, i když by ráda prožívala radost z rostoucího miminka.

Poporodní deprese vyžaduje terapii. Mírnější až středně těžké formy deprese se léčí psychoterapeuticky. U závažnějších stavů je někdy potřeba podávat antidepresiva v kombinaci s intenzivní psychoterapií. Příznaky poporodní deprese ustupují většinou za 3 až 14 měsíců.

Deprese matky může negativně ovlivnit utváření vztahu k dítěti, tím může dojít k narušení emočního a kognitivního vývoje nejmenších dětí.  Je proto důležité poporodní depresi rozpoznat a léčit dříve než se potíže stanou chronickými a naruší vývoj dítěte.

Nabízím jak možnost systematického poradenského přístupu, tak jednorázovou intervenci. Velmi dobře může působit na emoční potíže metoda EFT.

Ceník viz objednání.

Advertisements


Leave a comment

Psychosomatické poradenství při problémech, které souvisí s gynekologickou nemocí.

Tělo a duše jsou velmi úzce propojené systémy. Těžké tělesné onemocnění s sebou přináší řadu problémů, obav, ztrát a nutnost vyrovnat se s nimi. Vážně gynekologicky nemocné ženy často řeší problém ve vztahu k ženství, mateřství, partnerství a sexualitě. Někdy může být v pozadí nemoci problém psychosociální, kdy  problém emoční nebo vztahový je zástupně vyjádřen bolestí nebo nemocí těla. Psychosomatika se snaží vidět příčiny zdravotních problémů člověka ve všech souvislostech: v jeho vztazích s okolím a životním stylu, v přístupu k sobě samému. Vlastně již Platón říkal: „Chceš-li zhojit tělo, musíš předně hojit duši.“

Nabízím poradenství:

  • předoperační (mírnění strachu a úzkosti, relaxační techniky)
  • zvládání náročné léčby a vyrovnání se s těžkou nemocí
  • podporu při léčbě sterility
  • při chronických tělesných potížích
  • při partnerských a sexuálních problémech souvisejících s gynekologickou léčbou.

Při práci na psychosomatických potížích

  • uvažujeme o souvislostech mezi tělesnými symptomy a psychosociálními problémy
  • zkoumáme emoce, myšlení a chování
  • zjišťujeme, jak člověk funguje ve vztazích, v partnerství
  • odhalujeme vztah hodnot jednotlivce k hodnotám společnosti

Ceník viz objednání.